zaPLANuj  z nami wdrożenie

systemu enova365

i powierz nam jego realizację

Aktualności z dnia 25.02.2022

Poniżej skrót informacji, co nowego przygotowaliśmy w wersji 2112.5.8:

Kadry Płace:

 • Poprawione funkcje

  Ulga podatkowa Poprawiliśmy naliczanie ulgi dla klasy średniej dla osób zatrudnionych na kilku etatach. W niektórych przypadkach liczyła się ulga dla klasy średniej w wyższej wartości, jeżeli wypłaty były naliczane równocześnie dla wszystkich etatów.

  Ulga podatkowa Poprawiliśmy wyliczenie składek społecznych dla zaliczki podatku liczonej według zasad 2021 roku, w miesiącu przekroczenia limitu przychodu zwolnionego z tytułu ulg podatkowych takich jak duża rodzina. Składki społeczne w zaliczce według zasad 2021 były naliczane od całości przychodu, zamiast tylko od części opodatkowanej.

  Korekty wypłat Poprawiliśmy naliczanie zaliczki podatku według zasad 2021 roku, w przypadku korekty składek ZUS z powodu przekroczenia trzydziestokrotności. Na wypłacie korygującej od zwracanych składek ZUS nie naliczał się podatek według zasad 2021 roku w celu porównania z zaliczką wyliczoną według obecnych zasad.

  Składka Zdrowotna Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku w przypadku naliczania korekty wypłaty poprzez oznaczenie do przeliczenia.

  Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej na wypłacie korygującej zaliczkę podatku z tytułu rozporządzenia z dnia 07.01.2022 r. W przypadku, gdy na pierwotnej liście składka zdrowotna była poprawnie naliczona do wysokości zaliczki podatku, to naliczając korektę zaliczki z tytułu rozporządzenia niepotrzebnie była doliczana kwota zdrowotnej.

  Wydruki

  Deklaracje IFT Poprawiliśmy podział stron dla raportów Deklaracja IFT-1R (16) oraz Deklaracja IFT-1 (16) w przypadku wyboru podczas drukowania dla kilku pracowników jednej z opcji: „Dokument PDF”, „Wyślij email PDF” lub „Załącznik”. W powyższych przypadkach następował nieprawidłowy podział stron dla poszczególnych pracowników np. pierwszy plik zawierał tylko jedną stronę, kolejny zawierał drugą poprzedniej deklaracji i pierwszą właściwej. Wydruk Deklaracja IFT-1R (16) dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje PIT/IFT-1R, natomiast Deklaracja IFT-1 (16) z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje PIT/IFT-1.

  Wydruki płacowe Poprawiliśmy wykazywanie na wydrukach w mechanizmie REPX: Karta przychodów pracownika oraz Pasek wypłaty wartości dochodów opodatkowanych stawką 17% i 32% w miesiącu przekroczenia progu podatkowego w przypadku wypłacenia dodatku: „Świadczenie socjalne (z limitem, dodatek)”. Raport Karta przychodów pracownika jest dostępny z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”, natomiast Pasek wypłaty jest dostępny z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty oraz Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Zapraszamy do zapoznania się pełną ulotką zmian wersji 2112.5.8:
 
Pliki instalacyjne znajdziecie Państwo na naszym serwerze pod adresem https://p-lancg.pl/pub/Enova/ w katalogu: 2112.5.8 z dnia 25.02.2022

 

Zmiany w obrębie pliku JPK_V7

 

W wersji enova365 2104.3.8 udostępniliśmy dla Państwa nowe mechanizmu obsługujące pliki JPK_V7,
zgodnie z uchwalonymi zmianami przepisów prawa:


• W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2021 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku
od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 1179) zaktualizowano opisy grup towarowych VAT (kodów GTU).


• Wprowadzono dodatkową weryfikację podczas naliczania JPK_V7M i JPK_V7K , czy w pliku występują zniesione od 1 lipca oznaczenia procedurami MPP oraz SW.


• Na formularzu procedury VAT w konfiguracji Ewidencja VAT/Procedury VAT dodano pole Blokada. Algorytm zablokowanej procedury nie wylicza się dla dokumentów handlowych i dokumentów ewidencji oraz nie podpowiada w czynnościach dotyczących procedur VAT. W związku
z wycofaniem od 1 lipca 2021 obowiązku oznaczania w JPK_V7 procedurami MPP i SW zostały
one domyślnie zablokowane.


• Dla elementu VAT umożliwiono wprowadzenie metody powstania obowiązku VAT wg dowolnej
daty bez wskazywanie daty. Dotychczas nie było takiej możliwości, zawsze wymagane było podanie daty. Dzięki zmianie będzie można jeszcze bardziej elastycznie kierować elementy VAT do
rozliczenia w odpowiednich okresach, np. w szczególnych przypadkach rozliczania VAT w procedurze marży, w których elementy VAT związane z zakupem mają być wykazywane w JPK_V7 w
okresach w których nastąpiła sprzedaż, w wartości zakupu proporcjonalnej do sprzedaży.

System enova365 to najnowszej generacji oprogramowanie ERP, przeznaczone do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. Składa się ze zintegrowanych ze sobą i wykorzystujących wspólną bazę danych modułów, z których każdy odpowiada za określony obszar działalności organizacji i wspomaga występujące w jego obrębie procesy. Program jest instalowany stacjonarnie oraz dostępny w chmurze. Dzięki dedykowanym interfejsom można z niego korzystać z dowolnego urządzenia mobilnego. To jedyny multiinterfejsowy system w Polsce, który na poziomie bazy danych, funkcjonalności, logiki biznesowej pozostaje taki sam.

Kadry płace i HR

Kadry płace i HR

Rozwijaj firmę i zatrudniaj pracowników, system enova365 zrobi resztę.

Finanse i księgowość

Finanse i księgowość

Kompletny program dla księgowości, zawsze zgodny z przepisami.

Handel i magazyn

Handel i magazyn

Kompleksowy program do obsługi zamówień i magazynu.

Produkcja

Produkcja

Automatyzacja produkcji czy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Sprzedaż i CRM

Sprzedaż i CRM

Zwiększaj sprzedaż, daj nowoczesne narzędzia swoim handlowcom.

Business Intelligence

Business Intelligence

Prowadzenie zaawansowanych analiz biznesowych w oparciu o zbiory danych systemu enova365.

Procesy

Procesy

System do zadań specjalnych – z Workflow procesy będą przebiegać płynniej.

Projekty i usługi

Projekty i usługi

System zarządzania projektem – budżet i czas realizacji pod kontrolą.

Kadry płace i HR

Rozwijaj firmę i zatrudniaj pracowników

Kartoteki pracowników


Z enova365 uporządkujesz wszystkie dokumenty związane z pracownikami: dane personalne, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, aneksy czy zaświadczenia. Zautomatyzowany system przypomina o zbliżających się terminach badań okresowych czy wymaganych szkoleniach. Obszar kadr oprogramowania enova365 pozwala także  na ewidencjonowanie czasu pracy, w tym nadgodzin i limitów nieobecności.

enova365_mockup_Kadry Place i HR

„enova365 wie jak pomóc Twoje firmie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oprogramowanie spełnia wymogi polskiego ustawodawstwa i jest aktualizowane przy każdej zmianie przepisów. Jeżeli zatrudniasz od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników, enova365 pozwoli zaoszczędzić czas i usprawnić pracę działu kadrowego w Twojej firmie.”

Rozliczanie płac

Obszar płac pozwala na rozliczanie etatów i zleceń. enova365
obsługuje w tym zakresie zarówno małe i duże przedsiębiorstwa,
jak i firmy o rozbudowanej strukturze. System pozwala na
indywidualne definiowanie cech, co daje dużą swobodę
w konfigurowaniu składników wynagrodzeń.

Wydruki i raporty

Dzięki enova365 generowanie raportów płacowych
i zestawień ilości godzin w danym okresie nie
stanowi już problemu. enova365 pozwala na
tworzenie zestawień o dowolnie zdefiniowanych
parametrach. Raporty są gotowe do bezpośredniego
udostępnienia, na przykład kadrze zarządzającej

Human Resources

Obszar kadrowo-płacowy enova365 wspiera
codzienną pracę Twojego działu HR. Pomoże
zautomatyzować powtarzające się czynności, tym
samym oszczędzając czas i optymalizując procedury.

e-Deklaracje i Płatnik

Usprawnij comiesięczne procesy rozliczania deklaracji
ZUS oraz PIT dzięki wykorzystaniu enova365. System
pozwala na generowanie deklaracji rozliczeniowych
i wysyłanie ich do programu Płatnik. Dzięki
e-Deklaracjom na koniec roku wygenerujesz PIT dla
swoich pracowników.

Finanse i księgowość

Kompletny program dla księgowości

enova365 zawsze zgodna
z aktualnymi przepisami

Obszar finansów i księgowości opiera się na wielu przepisach, które nieustająco podlegają modyfikacji. Oprogramowanie enova365 jest na bieżąco aktualizowane, tak aby Twoja firma zdążyła przygotować się na każdą nadchodzącą zmianę.

enova365_mockup_Finanse i ksiegowosc

„Finanse i księgowość to ważne obszary funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki oprogramowaniu ERP enova365, zyskujesz nad nimi większą kontrolę. Z enova365 możesz prowadzić wszystkie procesy w jednym, intuicyjnym systemie, co pozwala zaoszczędzić czas.”

Jednolity Plik Kontrolny

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym księgi i dowody księgowe w wersji elektronicznej, z pewnością poznałeś już temat Jednolitych Plików Kontrolnych. Od 1 lipca 2018 do odpowiedniego urzędu nie tylko należy przekazywać JPK_VAT, ale na żądanie organu podatkowego, możesz zostać wezwany do przedstawienia jednej z pozostałych struktur JPK. enova365 umożliwia generowanie i wysyłkę wszystkich siedmiu struktur JPK, w tym objętą obowiązkiem comiesięcznego dostarczania do Urzędu Skarbowego – strukturę JPK_VAT. Dodatkowo, system wyposażony jest w mechanizm, który weryfikuje spójność i poprawność danych wygenerowanego przez Ciebie JPK.

Bankowość on-line w enova365

Usługa webservice umożliwia kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych bezpośrednio z poziomu enova365, bez konieczności logowania się do systemu
bankowego.

Księga Inwentarzowa

System ERP enova365 daje możliwość monitorowania majątku firmy w jednym miejscu.
Pozwala na prowadzenie ewidencji aktywów firmy wg Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zapewnia łatwy dostęp do analiz i raportów.

Windykacja

Windykacja to moduł umożliwiający wewnętrzną ewidencję przeterminowanych należności tzw. windykacja przedsądowa. Wspiera pracę działu rozliczeń poprzez automatyzację procesów
generowania dokumentów oraz monitorowania dłużnika Twojej firmy (np. wysyłając powiadomienia drogą elektroniczną).

Handel i magazyn

Kompleksowy program do obsługi zamówień i magazynu

Obsługa magazynu

ERP dla handlu pozwala na dostosowanie procesów wydań i przyjęć magazynowych do potrzeb organizacji oraz ułatwia dokładną analizę rozchodów towarów. W jednym miejscu zgromadzone są wszystkie informacje o towarach: data przyjęcia, stan magazynowy, data wydania itp. Dzięki opcji Multi, możesz analizować procesy handlowe z poziomu
urządzeń mobilnych.

enova365_mockup_Handel i magazyn

„Moduł Handel od enova365 wspiera prowadzenie działalności handlowej przedsiębiorstw z różnych sektorów. Podstawowe funkcje systemu pozwalają na tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami oraz przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Moduł zintegrowany jest z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniając funkcjonalność o rozliczenia z kontrahentami oraz księgową Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.”

Sprzedaż

enova365 pozwala na korzystanie z gotowych
dokumentów sprzedaży dla różnych rodzajów
transakcji. Twoi handlowcy nawet w delegacji
mogą generować potrzebne dokumenty.

Zakupy

Zakup unijny, odwrócony VAT czy faktura zaliczkowa?
Moduł Handel jest gotowy na różne rodzaje
transakcji. Tworzenie przyjęć magazynowych
i rejestrowanie kosztów jest szybkie i łatwe.

Pulpit kontrahenta

Z enova365 proces rejestracji i zamówienia od
odbiorców jest zautomatyzowany i skrócony.
Twoi kontrahenci zyskują dostęp do swojego Pulpitu,
w którym będą mogli śledzić swoje poprzednie
i aktualne zamówienia oraz faktury. Poprzez Pulpit
możesz udostępnić dedykowane oferty, cenniki czy
stany magazynowe.

Raporty i zestawienia

Niezależnie od branży, w której działa Twoje
przedsiębiorstwo, korzystasz z wielu raportów
i zestawień. enova365 daje możliwość tworzenia
ich zgodnie ze specyfiką Twojej firmy.
Oprogramowanie pozwala także na dowolne
definiowanie kolorystyki np. stan magazynowy
poniżej 10 sztuk może pojawiać się na liście
w kolorze czerwonym.

Produkcja

enova365 Produkcja umożliwia definiowanie
i modyfikację technologii, tworzenie zleceń
produkcyjnych oraz kalkulowanie kosztu
wytworzenia.

enova365_mockup_Produkcja

Moduł enova365 Produkcja umożliwia

generowanie bilansu surowców dla zlecenia produkcyjnego, generowanie dokumentów zamówień do dostawców na potrzebne surowce na podstawie zleceń produkcyjnych, doliczanie dodatkowych kosztów związanych z realizacją zlecenia produkcyjnego, tworzenie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień produktu od odbiorców.enova365 Produkcja umożliwia ponadto definiowanie i modyfikację technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych oraz kalkulowanie kosztu wytworzenia.

Oprogramowanie pozwala na generowanie dokumentów rozchodu surowców i przyjęcia produktów. Wszystkie dane agregowane są w jednym systemie, co ułatwia ich analizę oraz monitorowanie procesu produkcji. System umożliwia automatyczne skorygowanie wartości przyjęcia produktów do wartości rzeczywistych kosztów zlecenia. Pozwala to na rozliczanie produkcji według kosztów rzeczywistych w sytuacji, gdy podczas przyjmowania produktów nie są jeszcze znane wszystkie koszty, np. nie zarejestrowano pełnego rozchodu
surowców. 

Sprzedaż i CRM

CRM dla handlowca – zwiększaj zyski, zastosuj
nowoczesne narzędzie dla działu sprzedaży

Raporty i forecasty


Obszar Sprzedaż i CRM pozwala na generowanie
licznych raportów. Są one zdefiniowane już
w podstawowej wersji programu. Ty wybierasz,
które dane wymagają analizy, system generuje
odpowiedni wykres.

enova365_mockup_Sprzedaz i CRM

„Handlowcy dużą część swojej pracy spędzają poza biurem, w trasie lub na spotkaniach z Klientami. Z myślą o nich enova365 stworzyła rozwiązanie Sprzedaż i CRM, które pomaga w codziennej pracy. W jednym miejscu zgromadzone są dane pozwalające na skuteczną organizację pracy w firmie. Co więcej, dostęp do nich jest możliwy z urządzeń mobilnych, aby móc je analizować nawet w podróży.”

Pulpit kontrahenta

Możesz dać dostęp do zamówień swoim Klientom.
Dzięki temu będą mogli sprawdzać swoją historię
zamówień oraz pobierać faktury.

Przedstawiciel Handlowy

enova365 Przedstawiciel Handlowy to nowoczesne
narzędzie wspierające pracę handlowca poza siedzibą
firmy. Aplikacja łączy w sobie najbardziej przydatne
funkcje systemu enova365 i jest dostępna na
urządzeniach mobilnych: notebookach i smartfonach.
Przedstawiciel Handlowy pozwala na budowanie
stabilnych relacji z Klientem oraz daje dostęp do
pełnej historii kontaktów.

Harmonogram i obsługa procesów

Dzięki usprawnieniom CRM możesz automatycznie
wysyłać powiadomienia np. o niezapłaconych
fakturach – za pomocą poczty e-mail lub SMS.
CRM umożliwia także kodowanie.

Funkcjonalności enova365 CRM:

kontrahenci, zadania i zdarzenia, kampanie, korespondencja seryjna, obsługa leadów, poczta CRM.

Aplikacja mobilna

enova365 dostępna jest w wariancie Multi w wersji
okienkowej, dla urządzeń z ekranami dotykowymi
lub jako aplikacja dla systemu Android. Od teraz
masz dostęp do osobistego asystenta, który wystawi
dokumenty handlowe, pozwoli zaplanować kolejne
spotkanie z Klientem oraz przeanalizuje aktualny
cennik i naliczy Kontrahentowi rabat.

Business Intelligence

Wiedza dla każdego – nie tylko dla analityków

EDI – dedykowany moduł w enova365


To system elektronicznej wymiany dokumentów
pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument
w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze,
generowany jest przez jedną firmę, a importowany
przez drugą. Obie organizacje mogą się przy
tym posługiwać zupełnie różnymi systemami
informatycznymi.

enova365_mockup_Business-Intelligence

„BI pomoże Twojej firmie w skutecznym podejmowaniu decyzji biznesowych. Obszar jest pomocny także w szybkim sprawdzeniu statusów realizowanych w firmie procesów. Wszystko dzięki klarownym wskaźnikom, które można samodzielnie tworzyć. Moduł BI pomaga w tworzeniu raportów w dowolnej formie: wskaźnika, tabeli czy wykresu.”

Sprawdzanie KPI zawsze pod ręką

enova365 dostępna jest nie tylko w trybie okienkowym,
ale także na tabletach i urządzeniach mobilnych
z systemem operacyjnym Android. Dzięki temu,
pracownicy mają łatwy wgląd w raporty.

Raporty

Dzięki prostej nawigacji można wygenerować
raport z konkretnymi KPI. W zależności od potrzeby,
zestawienie może być przedstawione w formie
wskaźnika, tabeli, ale także w formie graficznej.

Twoja firma korzysta w wielu źródeł danych? BI jest na to przygotowany

w jednym miejscu analizować dane pochodzące
z różnych źródeł. Możesz także uzyskać tylko
szczegółowe dane np. dotyczące obrotu
konkretnego handlowca w określonym regionie.
Wszystko, czego potrzebujesz możesz mieć
w jednym miejscu i korzystać w dowolnym
momencie.

Widoki SQL

Widoki baz danych SQL tworzą domeny, które
służą do generowania raportów. Tworzenie domen
nie wymaga wiedzy programistycznej, jest proste
i intuicyjne. Dzięki temu masz możliwość
odczytywania stworzonych raportów w MS Excel.
Dostęp do zewnętrznych narzędzi pozwala na
wizualizacje danych w preferowanym rozwiązaniu
analitycznym np. Power BI.
Business Intelligence jest dostępny we wszystkich
podstawowych obszarach enova365. Możesz wybrać
CRM czy księgowość, gdzie wyświetlane będą
pożądane dane i wskaźniki.

Procesy

System do zadań specjalnych
– z Workflow procesy będą przebiegać płynnie

Workflow


System enova365 wyróżnia fakt, iż moduł Workflow jest
jego integralną częścią. Dzięki temu możesz korzystać
z zarządzania procesowego w całej aplikacji, która
intuicyjnie organizuje i automatyzuje Twoją pracę.
Niezależnie od tego, czym zajmuje się Twoja firma i ile
osób jest w niej zatrudnionych, procesy przenikają
się pomiędzy działami. Workflow pomaga agregować
te dane i udostępniać konkretnym pracownikom czy
określonemu działowi w organizacji.

enova365_mockup_Procesy

„Twoja firma szybko się rozwija i coraz więcej procesów jest zależnych od siebie? enova365 wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom z obszarem Workflow. Jest to system do zarządzania przepływem pracy, który w jednym miejscu agreguje informacje pochodzące z różnych działów organizacji.”

Harmonogram zadań

Większość cykli przebiegających w firmie ma swoje
konkretne terminy. Harmonogram zadań enova365,
to narzędzie, które może inicjować rozpoczęcie
procesu we właściwym czasie. Harmonogram możesz
dowolnie konfigurować tak, aby sprostał Twoim
oczekiwaniom. Wtedy będzie przypominał na przykład
o zaległych płatnościach i prześle komunikat do
dłużnika, a dział HR będzie automatycznie otrzymywał
powiadomienia o akceptacji delegacji pracownika.

DMS

Document Management System kontrolujący
przepływ i ewidencję dokumentów firmowych.
Wspiera przechowywanie, porządkowanie,
archiwizowanie danych. Posiada także dodatek
ułatwiający wprowadzanie danych do systemu oraz
funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition),
który służy do rozpoznawania całych tekstów
z plików graficznych oraz PDF.

Edycja procesów i zastępstwa

Czasami zdarza się, że w sezonie urlopowym niektóre
informacje z opóźnieniem trafiają do odpowiednich
osób. Na szczęście można wyeliminować to ryzyko
i zlecić systemowi, żeby o tym pamiętał za nas. Dzięki
Workflow w enova365 masz pewność że zadania na
bieżąco będą trafiać do przypisanych do nich osób.
A jeżeli chcesz wiedzieć kto jest za nie odpowiedzialny,
możesz to w łatwy sposób śledzić w systemie.

W jakich obszarach przydaje się Workflow?

Workflow pomocny jest we wszystkich obszarach
aplikacji. Pomoże w przepływie informacji pomiędzy
poszczególnymi modułami. 

Projekty i usługi

System do zarządzania projektem – terminy i budżet pod kontrolą

 

Moduł Projekty służy do planowania i kontroli realizacji
budżetów projektów. W jednym miejscu gromadzi
dane pozwalające na skuteczną organizację pracy
w firmie oraz funkcje związane z budżetowanie
projektów. Dodatkowo zawiera w sobie pełną
funkcjonalność modułu CRM.

enova365_mockup_Projekty i uslugi

Serwis

Jeżeli Twoja firma oferuje usługę serwisowania w łatwy
sposób stworzysz listę produktów, które obejmuje
serwis. Możesz także prowadzić historię Klientów,
przypominać o dacie kolejnego przeglądu. Moduł
pozwoli Ci na ustawienie automatycznych przypomnień
kiedy sprzęt powinien zostać oddany do serwisu.

Wypożyczalnia

Moduł wypożyczalnia pozwala na szybkie
zidentyfikowanie ilości sprzętu, który jest jeszcze
dostępny. Pomoże także w zlokalizowaniu u którego
Klienta narzędzia się znajdują i kiedy będzie można
zaoferować je kolejnym Kontrahentom.

System ERP

pozwala kontrolować budżet projektu.
W każdym momencie mamy możliwość podglądu
budżetu i wprowadzania poszczególnych etapów. A po
zakończeniu całego zadania lub poszczególnego etapu
system automatycznie może wygenerować żądany
raport.

Etapy współpracy

Pierwszy kontakt…

…ma na celu zaplanowanie spotkania zapoznawczego połączonego z prezentacją systemu enova365. Zbieramy informację wstępną o Państwa potrzebach i oczekiwaniach, które posłużą do wyboru tematyki podczas prezentacji enova365.  Ustalenie terminu, miejsca i sposobu prezentacji (zdalnie lub osobiście).

Prezentacja systemu enova365

Omawiamy zgłoszone potrzeby poprzez prezentację ich realizacji w oparciu o możliwości enova365. Odpowiadamy na zadawane pytania, sami również pytamy o tematy powiązane ze zgłoszonymi oczekiwaniami, próbujemy uszczegółowić potrzeby w celu określenia szacunkowych kosztów zakupu licencji enova365.  Omawiamy cennik enova365: zakup lub dzierżawa licencji. Prezentujemy sposoby dostępu poprzez przeglądarkę, aplikacje mobilne, desktop. Podejmujemy ustalenia do przygotowanie oferty wstępnej.

Oferta wstępna

Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy dokument szacunkowej oferty. Ustalamy kolejność działań celem uruchomienia systemu enova365.

Analiza przedwdrożeniowa

Kluczowy etap wdrożenia systemu. Spotkania w zespołach merytorycznych mające na celu poznanie funkcjonowania firmy wraz ze szczegółową analizą procesów biznesowych.  Efektem prac jest wspólnie uzgodniony dokument opisujący procesy biznesowe  Klienta wraz z propozycjami ich implementacji  w enova365.

Wycena wdrożenia

W oparciu  o dokument analizy przedstawimy szczegółową wyceną wdrożenia:

– koszt zakupu/dzierżawy licencji enova265

– przystosowanie procesów biznesowych

– oprogramowanie dedykowanych rozwiązań i modułów

– szkolenia Operatorów

Realizacja Wdrożenia

Na podstawie wspólnie ustalonego harmonogramu realizowane są określone czynności wdrożeniowe.

…co po wdrożeniu – czyli dalsza współpraca

prawo, przepisy, potrzeby firmy, operatorzy systemu – ciągle się zmieniają więc oferujemy:

– pełne wsparcie w bieżącym użytkowaniu systemu enova365

– dodatkowe szkolenia operatorów

– rozszerzanie funkcjonalności (dedykowane raporty, moduły, webservice, taski, rozwiązania autorskie)

– wdrażanie kolejnych modułów enova365

– instalacje, reinstalacje, migracje baz.

Pomoc zdalna

 

Oferujemy naszym Klientom usługę pomocy zdalnej przez Internet. Wystarczy na swoim komputerze zainstalować program TeamViewer dzięki któremu nasz konsultant będzie mógł zdalnie, przez internet, rozwiązać Państwa problem.

 

Autoryzowany Partner

Od 1998 zajmujemy się wdrażaniem systemów informatycznych klasy ERP

Ponad 15 lat wdrażamy wyłącznie system enova365

Mamy ponad 250 zadowolonych Klientów

Jesteśmy Partnerem polecanym do dużych wdrożeń

Specjalizujemy się w obszarze : Workflow, Projekty, Produkcja, Kadry płace i HR, Księgowość

Jesteśmy liderem szkoleń enova365

Elastyczność systemu enova365 oraz   20-letnie doświadczenie pozwala nam realizować potrzeby firm z wielu różnych branż

Skontaktuj się z nami

Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania odnośnie bieżącej oferty oraz kwestii dotyczących współpracy

 

KONTAKT

Telefon

22 510 36 77

E-mail 

biuro@p-lancg.pl

P-LAN logo-06

ADRES

P-LAN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa

NIP 5242871126, REGON 380997250